Aktuality

ŠvP  

- prosím přinést (stačí až k busu) ofocenou kartičku zdravotního pojištění (v případě že si dítě s sebou nebude brát originál)     


23. - 24. 3. Noc s Andersenem

                                        - sraz v 18:00 vrátnice A

                                        - konec v 8:30 vrátnice A

                                        - s sebou: osobní hygienu, spacák, karimatku, jídlo a pití (k dispozici bude pouze sirup, příp. 

                                                          tedy hrníček), pastelky, fixy, ... SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ BY MĚL BÝT NA 

                                                          VAŠEM MAILU


29. - 30. 3. Velikonoční prázdniny


22. - 29. 4. - ŠVP Nové Hutě (Šumava), hotel Kodrea


30. 4. - ředitelské volno


7. 5. - ředitelské volno


6. 6. - individuální konzultace (15 - 18)